Trong năm 2019, với hơn 100 dự án thi công quy mô lớn đã mang lại cho Remeco khoảng 75 tỷ động doanh thu, góp phần minh chứng cho năng lực chuyên nghiệp vượt trội và cam kết của chúng tôi trong mọi hoạt động

75 tỷ

DOANH THU NĂM 2019

100

TỔNG SỐ DỰ ÁN

DOANH THU QUA CÁC NĂM

Cùng với đội ngũ chuyên môn cao, nguồn tài chính ổn định và kế hoạch tài chính khoa học là cơ sở đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của Remeco luôn đạt được kết quả tốt nhất.