Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước...
Quy hoạch không gian ngầm là một hướng đi tất yếu cho các đô thị lớn, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhất là trong bối cảnh không gian trên bề mặt đô thị...
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.